Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Jazz4Kids у Шлахтгофі

Wednesday, 17 July 2024
17:00 - 18:00

Jazz4Kids — IMPROVIDINGS

Гурт на чолі з екзаль­то­ва­ним бара­бан­щи­ком паном Герін­гом обі­цяє захо­плю­ю­чу музи­чну подо­рож для вух (і очей) людей віком від п’я­ти років і старше.
IMPROVIDINGS дослі­джує саме сер­це джа­зу — імпро­ві­за­цію. Звід­ки беру­ться всі ці зву­ки? Цьо­го немає в нотах! І все ж якось це все поєд­ну­є­ться, коли музи­кан­ти спон­тан­но реа­гу­ють один на одно­го в най­кра­щі момен­ти, ство­рю­ю­чи щось абсо­лю­тно нове і запро­шу­ю­чи слу­ха­чів при­єд­на­ти­ся до цього.

Сара Ліпферт — вокал та модерація
Але­ксан­дра Лем­лер — саксо­фон і флейта
Кла­ус Кіс­сель­бах — вібро­фон та гро­мад­ський транспорт
Мат­ті­ас Дебус — кон­тра­бас та зву­ко­ва лабораторія
Герінг Церин — бара­ба­ни та валіза

Цільова група: дітей, сім'ї
Ця подія є безкоштовною

Організатор