Пропозиції
Пропозиції

AWO мігра­цій­не консультування

AWO мігра­цій­не консультування

З поча­тку 2005 року AWO міста Карл­сруе про­по­нує кон­суль­та­ції та під­трим­ку для іммі­гран­тів та їхніх сімей.

Цільо­ва група

У вас є рези­ден­ція в Карл­сруе, і ви живе­те там:

 • стар­ше 27 років
 • нове в Німеччині
 • з постій­ним місцем про­жи­ва­н­ня (напри­клад, з місцем про­жи­ва­н­ня для робо­ти, як визна­ний біже­нець, для воз­з’­єд­на­н­ня сім’ї…)
 • пізній репа­трі­ант або гро­ма­дя­нин ЄС

Навіть якщо ви вже дав­но живе­те в Німеч­чи­ні, ви може­те ско­ри­ста­ти­ся наши­ми кон­суль­та­цій­ни­ми послугами.

Кон­суль­ту­ва­н­ня

Ми без­ко­штов­но та кон­фі­ден­цій­но кон­суль­ту­є­мо вас і ваших дітей з таких питань:

 • Пра­це­вла­шту­ва­н­ня та визна­н­ня іно­зем­ної кваліфікації
 • Місце про­жи­ва­н­ня
 • Осві­та та мова
 • Житло
 • Меди­чне та меди­чне страхування
 • Пов­сяк­ден­не жит­тя і дозвілля
 • Сім’я і діти
 • Фінан­си

Мови

Ми кон­суль­ту­є­мо таки­ми мова­ми: бол­гар­ською, німе­цькою, англій­ською, фран­цузь­кою, румун­ською, росій­ською, серб­сько-босній­сько-хор­ват­ською, іспанською.

Кон­суль­та­ція запопе­ре­днім записом 
Будь ласка, запи­ші­ться на прийом:
осо­би­сто (вів­то­рок 10–12 та сере­да 14–16)
поштою: mbe@awo-karlsruhe.de
за теле­фо­ном: + 49 (0) 721 16089–413

Фла­єр з завантаження

Цільова група: (Нещодавно в Німеччині (старше 27 років))
Ця подія є безкоштовною
AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH Migrationsberatung
Stephanienstr. 52 — Haltestelle: Europaplatz, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.