Пропозиції

Пропозиції

AWO мігра­цій­не консультування

Понеділок
За домовленістю
Вівторок
За домовленістю
Середа
За домовленістю
Четвер
За домовленістю
П'ятниця
За домовленістю

Цільо­ва група

Ви має­те місце про­жи­ва­н­ня в Карл­сруе і є

 • стар­ше 27 років
 • нове в Німеччині
 • з постій­ним місцем про­жи­ва­н­ня (напри­клад, з місцем про­жи­ва­н­ня для робо­ти, як визна­ний біже­нець, для воз­з’­єд­на­н­ня сім’ї…)
 • пізній репа­трі­ант або гро­ма­дя­нин ЄС

Навіть якщо ви вже дав­но живе­те в Німеч­чи­ні, ви може­те ско­ри­ста­ти­ся наши­ми кон­суль­та­цій­ни­ми послугами.

Кон­суль­ту­ва­н­ня

Ми без­ко­штов­но та кон­фі­ден­цій­но кон­суль­ту­є­мо вас і ваших дітей з таких питань:

 • Пра­це­вла­шту­ва­н­ня та визна­н­ня іно­зем­ної кваліфікації
 • Місце про­жи­ва­н­ня
 • Осві­та та мова
 • Житло
 • Меди­чне та меди­чне страхування
 • Пов­сяк­ден­не жит­тя і дозвілля
 • Сім’я і діти
 • Фінан­си

Мови

Ми кон­суль­ту­є­мо таки­ми мова­ми: бол­гар­ською, німе­цькою, англій­ською, фран­цузь­кою, румун­ською, росій­ською, серб­сько-босній­сько-хор­ват­ською, іспанською.

Кон­суль­та­ція: за домовленістю

Фла­єр з завантаження

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.