Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (2/2)

Імпро­фе­сти­валь Карл­сруе — між­на­ро­дні теа­траль­ні вистави

Tuesday, 29 August 2023
Sunday, 3 September 2023

Імпро­фе­сти­валь Карл­сруе — між­на­ро­дні теа­траль­ні вистави

29 сер­пня — 3 вересня

Це 2023 рік:

  • 11 уча­сни­ків ансам­блю (10 акто­рів і актрис та 1 музикант)
  • Зага­лом від­бу­ло­ся 13 воркшопів
  • І 15 абсо­лю­тно різних шоуМи раді, що змо­гли скла­сти про­гра­му з най­рі­зно­ма­ні­тні­ших імпро­ві­зо­ва­них сти­лів, які пред­став­ле­ні в уні­каль­них шоу та май­стер-кла­сах, але в той же час збе­рег­ти дух “зати­шно­го фести­ва­лю для друзів”.

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною

Організатор