Події
Події

Ярма­рок вакан­сій для жінок-мігранток

Monday, 28 October 2024
9:00 - 12:00

Для жінок-мігран­ток

Це твій шанс зася­я­ти! При­єд­нуй­тесь до нас на ярмар­ку вакан­сій, де ви змо­же­те зустрі­ти­ся з робо­то­дав­ця­ми та дізна­ти­ся про можли­во­сті працевлаштування.

Район­ний від­діл інте­гра­ції район­но­го управ­лі­н­ня Карл­сруе зво­дить жінок-мігран­ток з роботодавцями.
На ярмар­ку вакан­сій жін­ки-мігран­тки можуть роз­пи­та­ти робо­то­дав­ців про робо­ту в їхніх ком­па­ні­ях. Мета — допо­мог­ти жін­кам-мігран­там зна­йти робо­ту, навча­н­ня або стажування.

Про­по­зи­ція без­ко­штов­на та без реєстрації

Вимо­ги до мігрантів:
✅ Зна­н­ня німе­цької мови на рів­ні не ниж­че А2
✅ Резю­ме (будь ласка, при­не­сіть його з собою!)

👉🏽 Будь ласка, звер­ніть ува­гу на 
без­ко­штов­ні семі­на­ри для під­го­тов­ки до ярмар­ку вакансій

Заван­та­жи­тифла­єр

Цільова група: (для жінок-мігранток)
Ця подія є безкоштовною
Carmen Görl
Bruchsal Community Center
Am Alten Schloß 22 , 76646 Bruchsal

Організатор