Пропозиції
Пропозиції

Усе під одним дахом

Landsmannschaft нім­ців з Росії

Усе під одним дахом

Діти, молодь, доро­слі та люди похи­ло­го віку всіх національностей
Ми з нетер­пі­н­ням чека­є­мо всіх, хто при­йде до нас.
У Моло­ді­жно­му домі ми про­по­ну­є­мо змі­стов­не дозві­л­ля для змі­цне­н­ня потен­ці­а­лу іммі­гран­тів, орі­єн­та­цій­ну допо­мо­гу сім’ям та бага­то іншого.

Цільова група: (Діти, молодь, дорослі та люди похилого віку всіх національностей)
Ця подія є безкоштовною
Jugendhaus
Scheffelstraße (Hinterhaus) 54, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.