Пропозиції

Пропозиції

Усі під одним дахом

Зем­ля­цтво нім­ців із Росії

Діти, молодь, доро­слі та літні люди всіх національностей.

Ми з нетер­пі­н­ням чека­є­мо всіх, хто при­йде до нас.

У моло­ді­жно­му цен­трі ми про­по­ну­є­мо змі­стов­не про­ве­де­н­ня віль­но­го часу для змі­цне­н­ня потен­ці­а­лу іммі­гран­тів, кон­суль­та­ції для сімей та бага­то іншого.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Jugendhaus
Scheffelstraße (Hinterhaus) 54, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.