Пропозиції

Пропозиції

Теа­траль­ний коле­ктив Cumpania

Середа 16:00 - 18:00

Театр, яко­го можна дотор­кну­ти­ся і відчути 

Cumpania — теа­траль­ний клуб для моло­дих і ста­рих — люби­те­лі теа­тру від 9 до 109 років гра­ють разом між поко­лі­н­ня­ми та куль­ту­ра­ми. Каз­ка — без­ме­жні теа­траль­ні можли­во­сті, постав­ле­ні в весе­лій, жва­ві та коме­дій­ній фор­мі. Грав­ці зба­га­чу­ють істо­рію, вклю­ча­ю­чи досвід сво­їх поко­лінь і куль­тур­ні вра­же­н­ня у пов­сяк­ден­не жит­тя та пов­сяк­ден­ний досвід.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.