Пропозиції
Пропозиції

Соці­аль­не спіл­ку­ва­н­ня через спорт — плавання

Четвер February
Четвер March

Соці­аль­не спіл­ку­ва­н­ня через спорт — плавання

Дати
Щоче­твер­га
Лютий 2023: 02, 09, 16, 23
Бере­зень 2023: 02, 09, 16, 23, 30

(Дати про­ве­де­н­ня захо­ду можуть бути змі­не­ні, про що буде пові­дом­ле­но додатково.
Вхід для дітей до 10 років і тих, хто не вміє пла­ва­ти, тіль­ки в супро­во­ді доро­сло­го керів­ни­ка. доро­слий нагля­дач. Без кон­тро­льо­ва­ної про­по­зи­ції! Вхід тіль­ки за попе­ре­днім записом).

Всту­пний вне­сок (фран­ши­за) 1,5 євро

Times
Діти та під­лі­тки до 18 років з 17:00 до 18:30.
Доро­слі (від 18 років) з 18:30 до 20:45.
Вхід з 17:00 до 17:15 та з 18:30 до 18:45.

 

 

Цільова група: ,
Ця подія не є безкоштовною

Організатор