Пропозиції

Пропозиції

СНІД-Hilfe Карл­сруе

Понеділок 13.00 - 16.00
Вівторок
КПП: 18.30-20.00
Середа 13.00 - 16.00
Четвер 15.00 - 18.00

Центр сексу­аль­но­го здоров’я

«СНІД-Hilfe Karlsruhe — Zentrum für sexuelle Gesundheit eV» є неза­ле­жною неко­мер­цій­ною асо­ці­а­ці­єю, яка була засно­ва­на в 1985 році як «Іні­ці­а­ти­ва про­ти СНІ­Ду Karlsruhe eV». Ми нада­є­мо ква­лі­фі­ко­ва­ну кон­суль­та­цію та під­трим­ку всім гро­ма­дя­нам, які мають запи­та­н­ня або шука­ють під­трим­ки на теми ВІЛ/СНІДу та ІПСШ:

Поне­ді­лок 13.00 — 16.00
вів­то­рок 10.00 — 13.00
Сере­да 13.00 — 16.00
Четвер 15.00 — 18.00

кон­троль­ний пункт:
вівторок
18.30–20.00

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.