پیشنهادات

پیشنهادات

ZeSIA — مرکز سلامت جنسی، هویت و آگاهی کارلسروهه

دوشنبه 13:00 - 16:00
سه شنبه 10:00 - 13:00
چهارشنبه 13:00 - 16:00
پنج شنبه 15:00 - 18:00

ZeSIA — مرکز سلامت جنسی، هویت و آگاهی کارلسروهه

ZeSIA مرکز مشاوره تحت نظارت AIDS-Hilfe Karlsruhe است. ما به همه مشاوره ها و حمایت های شایسته در مورد موضوعات سلامت جنسی و تنوع جنسی و جنسی ارائه می دهیم. در ایست بازرسی ما همچنین می توانید برای عفونت های مقاربتی آزمایش دهید.
با شماره 0721 / 35 48 16 0 وقت بگیرید

ایست بازرسی:
سهشنبه
18.30–20.00

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.