Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Систе­ма соці­аль­но­го забез­пе­че­н­ня в Німеччині

Thursday, 21 March 2024
2 - 3.30 pm CEST

Онлайн-семі­нар англій­ською мовою

Систе­ма соці­аль­но­го забез­пе­че­н­ня в Німеччині

онлайн через Zoom

Як пра­цює систе­ма соці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня в Німеч­чи­ні? Соці­аль­не стра­ху­ва­н­ня – одна з пер­ших адмі­ні­стра­тив­них тем, з якою ви зіткне­те­ся, коли живе­те, пра­цю­є­те чи навча­є­те­ся в Німеччині.

Ми хоті­ли б запро­си­ти вас на наш онлайн-семі­нар про систе­му соці­аль­но­го забез­пе­че­н­ня в Німеч­чи­ні та різні ком­па­нії меди­чно­го стра­ху­ва­н­ня в техно­ло­гі­чно­му регіо­ні Карлсруе.

Цей онлайн-захід від­бу­де­ться англій­ською мовою у спів­пра­ці з меди­чною стра­хо­вою ком­па­ні­єю BARMER.

Чека­є­мо на вашу участь!
Будь ласка, заре­є­струй­тесь тут

Цільова група: (міжнародні фахівці (в Німеччині або за кордоном), студенти та учні)
Ця подія є безкоштовною

Організатор