Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (9/9)

Про­су­ну­та Java для біжен­ців та мігрантів

Tuesday, 11 June 2024
18:00 - 19:30
Wednesday, 12 June 2024
18:00 - 19:30
Thursday, 13 June 2024
18:00 - 19:30
Friday, 14 June 2024
18:00 - 19:30
Monday, 17 June 2024
18:00 - 19:30
Tuesday, 18 June 2024
18:00 - 19:30
Wednesday, 19 June 2024
18:00 - 19:30
Thursday, 20 June 2024
18:00 - 19:30
Friday, 21 June 2024
18:00 - 19:30

EduRef

Ми дуже раді ого­ло­си­ти про поча­ток кур­су погли­бле­но­го про­гра­му­ва­н­ня на Java для біжен­ців та мігрантів!

Дати: 9 вечо­рів, з 11.06.2024 по 21.06.2024 / 18–19:30 год.
💻 Ком­п’ю­тер не потрібен

Опис

  • Курс скла­да­є­ться з двох частин. Спо­ча­тку поясню­ю­ться основ­ні поня­т­тя та ілю­стру­ю­ться при­кла­да­ми. Потім вивче­не засто­со­ву­є­ться в коро­тких вправах.
  • Про­тя­гом цьо­го часу тью­то­ри будуть поруч, щоб допо­мог­ти вам з будь-яки­ми пита­н­ня­ми, які у вас можуть виникнути.
  • Як зав­жди, наш курс є без­ко­штов­ним для від­ві­ду­ва­н­ня на без­опла­тній основі
Java є одні­єю з най­ва­жли­ві­ших мов про­гра­му­ва­н­ня у світі.
По закін­чен­ню кур­су ви отри­ма­є­те від нас сер­ти­фі­кат про участь!

Реє­струй­те­ся тут!

Цільова група: (для біженців та мігрантів)
Ця подія є безкоштовною
Yannick
EduRef — Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 89, 76133 Karlsruhe

Організатор