Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (3/3)

ЛІТНІ ДНІ ІНДІЇ Карл­сруе 2024

Friday, 19 July 2024
біс
Saturday, 20 July 2024
12:00 Uhr - 22:00 Uhr
Sunday, 21 July 2024
09:00 Uhr - 22:00 Uhr

Літні дні Ін дії з без­ко­штов­ним вхо­дом пред­став­ля­ють різно­ма­ні­тну куль­ту­ру Індії та свя­тку­ють бага­то­рі­чне, міцне німе­цько-індій­ське пар­тнер­ство. Окрім бага­то­ден­ної сце­ні­чної про­гра­ми з тан­ця­ми, живою музи­кою та шоу, від­ві­ду­ва­чі Карл­сруе також мають можли­вість зану­ри­ти­ся в індій­ську куль­ту­ру, в тому числі зав­дя­ки про­гра­мі в індій­сько­му селі та без­ко­штов­ним заня­т­тям йогою. Все це можна від­чу­ти на INDIA SUMMER DAYS, які про­хо­дять пара­лель­но з най­біль­шим сімей­ним фести­ва­лем пів­ден­ної Німеч­чи­ни DAS FEST у карл­сру­е­сько­му пар­ку Günther-Klotz-Park.

📎Про­гра­ма

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною
KME KARLSRUHE MARKETING UND EVENT GmbH
Günther-Klotz-Anlage
, 76135 Karlsruhe

Організатор