Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Лекція: Роми в Укра­ї­ні та з України

Sunday, 11 September 2022
11:00

Попри анти­ци­ган­ство та дис­кри­мі­на­цію, чима­ло із 400 тисяч ромів Укра­ї­ни беруть участь у захи­сті Укра­ї­ни від росій­сько­го агресора.

Ште­фан Мюл­лер, полі­ти­чний радник Цен­траль­ної ради німе­цьких сін­ті та ромів, дає огляд пото­чної ситу­а­ції Рум*нії в Укра­ї­ні та Рум*нії, які вте­кли та зіткну­ли­ся з дис­кри­мі­на­ці­єю в усіх при­йма­ю­чих країнах.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
ibz, EG, Großer Saal
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

Організатор