Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (4/4)

Курс амі­ґу­рі­мі в ibz

Friday, 9 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 16 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 23 February 2024
16:15 - 18:15
Friday, 1 March 2024
16:15 - 18:15

Курс амі­ґу­рі­мі в ibz

За 4 тижні ви вивчи­те най­ва­жли­ві­ші техні­ки амі­ґу­рі­мі, а потім візьме­те участь у важли­во­му соці­аль­но­му проекті.
Ви може­те зали­ши­ти мате­рі­ал собі, він буде вам доступний.

Ви може­те роз­ра­хо­ву­ва­ти на дій­сно чудо­вий курс в’я­за­н­ня гачком, який завер­ши­ться уро­чи­стою цере­мо­ні­єю в кінці.
Напри­кін­ці ви вста­но­ви­те табли­чку до дня людей з аути­змом 02.04.2024.
При­єд­нуй­тесь і від­крий­те своє сер­це 💗 для цих осо­бли­вих дітей.

Вар­тість кур­су вклю­чає мате­рі­ал 40€
Керів­ник кур­су: Себнем Созер

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною
ibz, Deutsch Türkischer Elternverein Karlsruhe
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

Організатор