Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Кра­ї­ни Люди Делі­ка­те­си — Японія

Saturday, 15 June 2024
16:00 - 22:00

Кра­ї­ни Люди Делі­ка­те­си — Японія

Кулі­нар­но-куль­тур­на зустріч
Вар­тість уча­сті: 25 євро

Цьо­го вечо­ра ви змо­же­те від­чу­ти Япо­нію по-різно­му: Енту­зі­а­сти кулі­на­рії при­го­ту­ють япон­ські делі­ка­те­си. Шеф-куха­рі вечо­ра будуть раді поси­ді­ти з вами за одним сто­лом з 19:00, поїсти, випи­ти і пого­во­ри­ти про їжу, кулі­на­рію, Япо­нію та її мисте­цтво, куль­ту­ру і бага­то інших тем. Вечір прой­де у супро­во­ді япон­ської музики.

Це вже шостий захід із серії KochKulturEvents. У цен­трі ува­ги зав­жди зна­хо­ди­ться кон­ти­нент з регіоном/країною та її кулі­нар­ни­ми делі­ка­те­са­ми, музи­кою і культурою.

Будь ласка, забро­нюй­те курс кулі­на­рії під номе­ром 242–30300 та лекцію з обі­дом під номе­ром 242–30301 у vhs.

Цільова група: всі
Ця подія не є безкоштовною

Організатор