Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Кар­на­валь­ний парад у Карл­сруе 2024

Tuesday, 13 February 2024
14:11 - 18:11

Кар­на­валь­ний парад у Карл­сруе 2024

Кар­на­валь­на хода руха­є­ться вули­ця­ми Карл­сруе з музи­кою та бар­ви­стою мету­шнею. Парад закін­чу­є­ться “Кера­у­сом” і кар­на­валь­ним похо­ро­ном перед ратушею.

Мар­шрут: Hermann-Billing-Straße — Beiertheimer Allee — Mathystraße — Karlstraße — Kaiserstraße — Marktplatz — Rondellplatz

Вечір­ка: Після пара­ду уча­сни­ки орга­ні­зо­ву­ють сце­ні­чну про­гра­му на рин­ко­вій пло­щі з різно­ма­ні­тни­ми тан­цю­валь­ни­ми висту­па­ми, музи­кою і тра­ди­цій­ним вру­че­н­ням клю­чів від міста лор­ду-меру. Крім того, при­зи отри­му­ють най­кра­щі піші та пла­ву­чі гру­пи, а кар­на­вал у Карл­сруе завер­шу­є­ться при­бли­зно о 18:11 вечора.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

City center, Karlsruhe

Організатор