Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Кариб­ський вечір: КРАЇНИ. ЛЮДИ. СМАКОЛИКИ

Saturday, 24 June 2023
19:00 - 22:00 Uhr

Кариб­ський вечір: КРАЇНИ. ЛЮДИ. СМАКОЛИКИ

Цьо­го вечо­ра ви змо­же­те насо­ло­ди­ти­ся кариб­ською кухнею. Ви буде­те готу­ва­ти делі­ка­те­си з Кариб­сько­го басей­ну в неве­ли­кій гру­пі під керів­ни­цтвом експертів.
З 19:00 ви буде­те пода­ва­ти своє меню “гостям”, їсти разом і мати­ме­те можли­вість обмі­ня­ти­ся дум­ка­ми про їжу, кулі­на­рію, Кариб­ський басейн і його мисте­цтво, куль­ту­ру, музи­ку та бага­то інших тем. На вас чека­ють кариб­ські коктей­лі. Кла­ус Бухнер забез­пе­чить музи­чне задо­во­ле­н­ня чудо­ви­ми зву­ка­ми на сопілці.
Перед вече­рею у VHS від­бу­де­ться лекція про куль­ту­ру та мисте­цтво від­по­від­ної кра­ї­ни. З нетер­пі­н­ням чека­є­мо на нади­ха­ю­чу субо­ту та момен­ти насо­ло­ди для очей, сма­ку та слуху.

Вар­тість: 25,00 €.

Будь ласка, запи­ші­ться на обід під номе­ром 232–30302 у vhs, на тан­ці під номе­ром 232–30303 та на кулі­на­рію під номе­ром 232–30301.

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною

Організатор