Пропозиції
Пропозиції

Довід­ник Німеччина

Інфор­ма­цій­ний портал

Handbookgermany.de — це бага­то­мов­ний інфор­ма­цій­ний пор­тал про жит­тя в Німеч­чи­ні для людей, які тіль­ки-но в Німеччині.
Наша вимо­га поля­гає в тісній спів­пра­ці з нашою цільо­вою групою.
Ми хоче­мо пра­цю­ва­ти не ДЛЯ, а З людьми, які від­ві­ду­ють наш сайт.

Цільова група: (новоприбулі в Німеччині)
Ця подія є безкоштовною
Ця подія проходить онлайн

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.