Пропозиції

Пропозиції

Вело­шко­ла, вело­ту­ри, кур­си та май­стер-кла­си самодопомоги

Середа 15:00 - 18:00
Четвер 15:00 - 18:00

ADFC Загаль­но­ні­ме­цька окру­жна асо­ці­а­ція вело­си­пе­дних клу­бів Карлсруе

 

ADFC — Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Kreisverband Karlsruhe — це асо­ці­а­ція, яка пред­став­ляє інте­ре­си пов­сяк­ден­них вело­си­пе­ди­стів та ама­то­рів різно­го віку.

Основ­ні напрям­ки роботи:

  • Пла­ну­ва­н­ня та веде­н­ня вело­си­пе­дних турів
  • Акції та інфор­ма­цій­ні стен­ди на захо­дах, ком­па­ні­ях чи про­сто так!
  • Зв’язки з гро­мад­ські­стю: інфор­муй­те вело­си­пе­ди­стів через інфор­ма­цій­ний бюле­тень, дома­шню сто­рін­ку або прес-реліз
  • Допо­мо­жіть роз­ви­тку вело­спор­ту у Карлсруе
  • Під­трим­ка у вело­си­пе­дно­му офі­сі: щоти­жне­вий сер­віс ADFC для всіх велосипедистів
  • Запо­бі­га­н­ня кра­діж­кам вело­си­пе­дів: пора­ди щодо коду­ва­н­ня та блокування
  • Кур­си пере­вір­ки та ремон­ту велосипедів
Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (adfc)
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub Kreisverband Karlsruhe
Kronenstraße 9, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.