Пропозиції
Пропозиції

Анти­дис­кри­мі­на­цій­ний офіс Карлсруе

Кон­суль­та­ції та під­трим­ка людей, які зазна­ли дис­кри­мі­на­ції

Хто може зв’язатися з нами?

Ми під­три­му­є­мо всіх людей, які пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но постра­жда­ли від дис­кри­мі­на­ції. Наші кон­суль­та­цій­ні послу­ги зав­жди безкоштовні.

Що ми пропонуємо?

  • Кон­суль­та­ції та під­трим­ка людей, які зазна­ли дискримінації
  • Пере­на­прав­ле­н­ня до інших кон­суль­та­цій­них центрів
  • Вирі­ше­н­ня конфліктів
  • Робо­та зі зв’яз­ків з громадськістю
  • Осві­тня робо­та (про­е­кти, семінари/тренінги)
  • Роз­ши­ре­н­ня можливостей

Інста­грам: @ads_karlsruhe
Facebook: @AntidiskriminierungsstelleKA

➡️ Запи­ші­ться на кон­суль­та­цію

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.