Пропозиції

Пропозиції

Аген­ція за компетенцію

Понеділок 9:00 - 17:00
Вівторок 9:00 - 17:00
Середа 9:00 - 17:00
Четвер 14:00 - 18:00
П'ятниця 9:00 - 17:00

Від 15 до 25 років є район міста Карлсруеа

Аген­ція за ком­пе­тен­цію Karlsruhe projekt є пер­шо­кла­сним із шко­ли на робо­ту. Ради­мо вас у різних обла­стях і під­три­му­є­мо вас у вирі­шен­ні ваших проблем.

Зао­дно з вам роз­ви­ва­є­мо ідеї та разом шука­є­мо можли­ві ріше­н­ня та при­кла­дні варі­ан­ти під­трим­ки. Тому ми може­мо дізна­ти­ся вашу силу і вмі­ти роз­гля­ну­ти, як їх можна вико­ри­ста­ти для дося­гне­н­ня сво­їх цілей.

Кон­та­ктні особи:

Нан­ні Гетц: Nanni.goetz@vfj-ka.de

Гер­хард Ліберц: Gerhard.Liebertz@vfj-ka.de

Рай­нер Лін­днер: rainer.lindner@vfj-ka.de

Letci для завантаження

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.