Подаль­ші про­по­зи­ції щодо вивче­н­ня німе­цької мови в Карлсруе

Окрім інте­гра­цій­них кур­сів, у Карл­сруе є бага­то інших спосо­бів вивче­н­ня німе­цької мови. Напри­клад, Ви можете:

  • Вивчай німе­цьку з волон­те­ра­ми в асоціації,
  • Роз­ши­рюй­те свої зна­н­ня в Інтернеті,
  • Прой­діть мов­ний курс, пов’язаний з роботою,
  • роз­мов­ля­ти німе­цькою разом з інши­ми у неви­му­ше­ній атмо­сфе­рі, напри­клад, у місці зустрі­чі «Sprecht miteinander» у Цен­трі гро­ма­дян Мюль­бур­га та в Між­на­ро­дно­му цен­трі зустрі­чей (ibz).

Подаль­ші про­по­зи­ції щодо вивче­н­ня німе­цької мови в Карл­сруе та про­по­зи­ції для біжен­ців можна зна­йти за адресою