پیشنهادات

پیشنهادات

معجزه کاری و قانون

سه شنبه 16:00 - 20:00

مشاوره برای پناهندگان و مهاجران غیر اتحادیه اروپا

آیا شما پناهنده هستید و در بادن-وورتمبرگ زندگی می کنید؟
آیا شغلی دارید یا به زودی شروع به کار می کنید؟
آیا در رابطه با شغل خود سؤال یا مشکلی دارید، مانند:
· قرارداد کاری (به عنوان مثال Minijob، کار پاره وقت، کار تمام وقت)
· حقوق/حقوق (مثلاً ساعات کاری بدون پرداخت)
· ساعات کار / تعطیلات / اخراج
· بیمه، به عنوان مثال در صورت بیماری یا حوادث ناشی از کار
· jobcenter / Sozialamt
سپس بیایید و ما را ببینید — ما به شما مشاوره و پشتیبانی رایگان در مورد حقوق شما ارائه می دهیم!

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.