پیشنهادات
پیشنهادات

سیستم بهداشت و درمان آلمان

یک راهنما

این راهنما اطلاعات اولیه در مورد سیستم مراقبت های بهداشتی در آلمان را به افراد دارای سابقه مهاجرت که در آلمان زندگی می کنند ارائه می دهد. همچنین حاوی پیشنهاداتی در مورد اینکه در صورت بیماری یا در صورت لزوم مراقبت های پیشگیرانه چه باید کرد. اطلاعات بیشتر، از جمله، سؤالات مربوط به بیمه درمانی، معاینات پیشگیرانه و تشخیص زودهنگام، و خدمات پشتیبانی ارائه شده توسط بیمه مراقبت طولانی مدت را پوشش می دهد.

تراکت برای دانلود:

آلمانی ؛ انگلیسی ؛ فرانسه ; عربی ; رومانا

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.