رویدادها
رویدادها

سمینارهای رایگان برای آماده شدن برای نمایشگاه کار

Friday, 23 August 2024
آخرین مهلت ثبت نام
Monday, 9 September 2024
ماژول 1
Monday, 16 September 2024
ماژول 2 - ماژول 3
Monday, 23 September 2024

با سمینارهای رایگان برای یک نمایشگاه کار آماده شوید!

دفتر ادغام منطقه دفتر منطقه کارلسروهه به زنان مهاجر 3 سمینار رایگان برای آماده شدن برای نمایشگاه کار ارائه می دهد.
📌مهلت ثبت نام تا 23 مرداد می باشد .

در نمایشگاه کار (📆 در 28 اکتبر در بروخسال)، زنان مهاجر این فرصت را خواهند داشت تا با کارفرمایان بالقوه ملاقات کرده و با آنها شبکه ارتباطی برقرار کنند.

برنامه
2024/09/09 / از ساعت 12:00 تا 14:00
آمادگی برای نمایشگاه کار (ماژول 1).
16.09.2024
آمادگی برای نمایشگاه کار (ماژول 2) و (ماژول 3)

گروه هدف: زنان (زنان مهاجر)
این رویداد رایگان است

برگزار کننده