پیشنهادات
پیشنهادات

رقص بهاراتاناتیام و بالیوود برای کودکان

جمعه 16:00 - 19:00
جمعه 19:00 - 20:00

رقص Bharathanatyam و بالیوود برای کودکان از همه کشورها هدف قرار گرفته است
که از حرکت و رقص لذت می برند.

رقص بالیوود برای کودکان

Bharathanatyam: جمعه 16:00–19:00

رقص بالیوود: جمعه 19:00–20:00

Bharathanatyam یک رقص معبد جنوب هند است که ترکیبی از باوا (بیان)، راگا (نغمه)، تالا (ریتم) و ناتیام (درام) است. این یک شکل هنری است که اساطیر هندی را در یک رقص نشان می دهد.

رقص بالیوود یک فرم رقص مدرن در هند است که از فیلم ها شناخته شده است. این رقص بیشتر ترکیبی از رقص های محلی هندی، هیپ هاپ و رقص شرقی است.

هزینه ها: از مدیریت بپرسید

گروه هدف: کودک
این رویداد رایگان نیست

برگزار کننده