پیشنهادات
پیشنهادات

دفتر ضد تبعیض کارلسروهه

مشاوره و حمایت از افرادی که تبعیض را تجربه کرده اند

چه کسی می تواند با ما تماس بگیرد؟

ما از همه افرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر تبعیض هستند حمایت می کنیم. خدمات مشاوره ما همیشه رایگان است.

ما چه پیشنهادی داریم؟

  • مشاوره و حمایت از افرادی که مورد تبعیض قرار گرفته اند
  • مراجعه به سایر مراکز مشاوره
  • حل تعارض
  • کار روابط عمومی
  • کار آموزشی (پروژه ها، کارگاه ها/آموزش ها)
  • توانمندسازی

اینستاگرام: @ads_karlsruhe
فیس بوک: @AntidiskriminierungsstelleKA

➡️ درخواست وقت مشاوره

گروه هدف: همه
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.