ویزیت دکتر

اگر بیمار هستید، ابتدا به یک پزشک عمومی مراجعه می کنید که گاهی اوقات «پزشک خانواده» نامیده می شود. برای کودکان می توانید به متخصص طب کودکان و نوجوانان، (Kinderarzt) «متخصص اطفال» مراجعه کنید. آدرس پزشکان را می توانید در دفترچه تلفن یا اینترنت پیدا کنید. از طریق لینک زیر می توانید متوجه شوید که کدام پزشکان در منطقه شما به چه زبان های مختلفی صحبت می کنند: https://arztsuche.kbv.de/

برای بیماری های خاص، می توانید به پزشک متخصص در مطب یا بیمارستان مراجعه کنید. پزشک خانواده ، شما را به متخصص ارجاع می دهد. گاهی اوقات می توانید مستقیماً به یک متخصص مراجعه کنید، گاهی اوقات اما یک پزشک متخصص از شما معرفی نامه از پزشک عمومی درخواست می کند.