AniKA چیست

AniKA چیست؟


ئتلاف AniKA – «ورود به کارلزروحه»( Ankommen in Karlsruhe) ائتلافی از نقش آفرینان است که روی سیاست ادغام (integrationspolitisch) در شهر کارلزروحه کار می کنند.

هدف AniKA توسعه بیشتر روندخوشامدگویی و استقبال شهروندان کارلزروحه و پایه گذاری “مسیر همگرایی و ادغام شهروندان کارلزروحه” است. این ائتلاف می خواهد همه ی نقش آفرینان شهر کارلزروحه را که با مهاجران در ارتباط هستند، شرکت بدهد. 

جلسات ائتلاف دو بار در سال برگزار می شود. هدف از برگزاری این جلسات، برقراری تبادل اطلاعات به منظور ارائه یک دید کلی از نیازها و پیشنهادات برای افرادی است که تازه وارد کارلزروحه شده اند.

مدیریت جلسات با دفتر ادغام( Büro für Integration) است. دفتر AniKA  در ibz (مرکز جلسات بین المللی کارلزروحه) (Internationales Begegnungszentrum Karlsruhe) واقع شده است. یک مدیر خانم سرپرستی ائتلاف را بر عهده دارد و همچنین وب سایت AniKA را هدایت و اداره می کند. این وب سایت جایی است که تازه واردان می توانند یک نمای کلی از آنچه در کارلزروحه ارائه می شود را دریافت کنند. ما میخواهیم با AniKA،به همه کسانی که تازه وارد کارلزروحه شده اند، در مورد موضوعاتی مانند مسکن، فراگیری زبان، مراقبت از کودکان، مدرسه، سلامت، اوقات فراغت و فرهنگ، اطلاعات و جهت گیری صحیحی را ارائه دهیم. همچنین هدف ما این است که مشارکت اجتماعی و شغلی را برای تازه واردان آسانتر کنیم. شما باید از همان ابتدا در کارلزروحه احساس خوشی از آمدن به این شهر داشته باشید.

یک «گروه هدایت کننده» باید پیشبرد و توسعه پروژه ها را بر عهده داشته باشد.نشست درباره این موضوع حدود چهار بار در سال تشکیل می شود. اعضای گروه هدایت کننده( Steuerungsgruppe) عبارتند از: دفتر ادغام( Büro für Integration)، مرکز جلسات بین المللی(Internationale Begegnungszentrum) واداره انتظامات شهر(Ordnungsamt). هر دو سال، دوعضو موقت جدید در «گروه هدایت کننده» منصوب می شوند. در آخرین نشست ائتلاف در سال 2022، خدمات مهاجرت جهانی (ÖMD) و کانون صنعت و تجارت کارلزروحه (IHK) انتخاب شدند.