اصل اساسی AniKA

ما بر چه اساسی پابرجا هستیم؟(خویشتن شناسی)

ائتلاف AniKA –«ورود به کارلزروحه» ائتلافی از نقش آفرینان است که روی سیاست ادغام(integrationspolitisch) در شهر کارلزروحه کار می کنند.

هدف AniKA توسعه بیشتر روند خوشامدگویی و استقبال شهروندان کارلزروحه و پایه گذاری “مسیر همگرایی و ادغام شهروندان کارلزروحه” است. AniKA از شناخته شدنِ شهر کارلزروحه به عنوان مرکز جذابی برای جذب مهاجران (جدید) حمایت میکند. AniKA باید برای همه تازه واردان در تمامی شرایط اولین محل مراجعه باشد تا اطلاعات سریع و جامع را در اختیار آنها قرار دهد و پیشنهادات مناسب را به آنها ارائه دهد.

این ائتلاف می خواهد همه ی نقش آفرینان شهر کارلزروحه را که با مهاجران در ارتباط هستند و آنها را در شرایط برابر و با روحیه مشارکتی به هم مرتبط می کنند، شرکت بدهد. هدف از این ائتلاف، غنی سازی کار شرکای ائتلاف با ایجاد امکان تبادل است. به عنوان یک ائتلاف زنده و یادگیرنده، تمرکز بر تبادل منظم و توسعه مشترک است. نقش آفرینان این ائتلاف به طور فعال، نمایان شدن و معروفیت AniKA را حمایت و پشتیبانی می کنند. بینش فرهنگی و تنوع و تعهد به ارزش‌های اساسی آزاد و دموکراتیک، دستورالعمل‌های بدیهی کار ما هستند. AniKA باید شنیده شود و به عنوان یک بلندگو برای شرکای ائتلاف و مهاجران در سیاست عمل کند و از مشارکت دموکراتیک به معنای توانمندسازی حمایت کند.

به چه چیزی میخواهیم برسیم؟ (هدف)

هدف کار ما این است که به مهاجران جدید پشتیبانی ساده و واضحی ارائه دهیم و جهت یابی را برای آنها در سرزمین جدید شان آسانتر کنیم. AniKA شفافیت پیشنهادات شرکای ائتلاف را به زبان ساده افزایش می دهد. ساختارهای اداری و زندگی عمومی باید قابل درک باشند. برای این منظور، پیشنهادات جدید به طور مداوم اضافه می شوند و تبادل دائمی با ادارات و سیاست های محلی وجود دارد. هدف AniKA این است که به عنوان پلی بین نقش آفرینانی که در سیاست ادغام مشارکت دارند و گروه های مورد نظر پیشنهادات، عمل کند. AniKA فرصت هایی را برای برخورد و تلاقی ایجاد می کند و مهاجران را به چند برابر کارشان تبدیل می کند.

چگونه قرار است به آن دست پیدا کنیم؟ (اصول اولیه)

AniKA دارای ساختارهایی صریح و واضح و فرآیندهای تصمیم گیری شفاف است. توسط شبکه سازی یک تبادل تجربه متناوب و حرفه ای و راهی کوتاه بین شرکای ائتلاف ایجاد می شود. در جلسات منظم ائتلاف،تبادل تخصصی صورت می گیرد که در آن رویکرد مشترک هماهنگ می شود، موضوعات مشترک توسعه می یابد و وظایف مهم تقسیم می شود. برای مثال، می‌توان گروه‌های کاری را تشکیل داد که خود را برای رسیدگی به مسائل خاصی مانند بازار کار، ادغام، درک ساختارهای اداری و مسئولیت‌های اداری یا آموزش فرهنگی وقف میکنند.

مدیریت AniKA جلسات ائتلاف را با همکاری و هماهنگی نزدیک با گروه هادی و کنترل AniKA آماده می کند و نتایج را به همه شرکای AniKA ابلاغ می کند.

چگونه می توانید عضو ائتلاف شوید؟ (شرایط عضویت)

همه نقش آفرینانِ درگیر در مهاجرت و ادغام در شهر کارلزروحه که مایل به کار منظم در ائتلاف هستند و اهداف و تصویری از خودِ AniKA دارند می توانند عضو ائتلاف شوند. اصل اساسی AniKA بر اساس همکاری است و توسط همه اعضا پشتیبانی و زندگی می شود.

شرکای ادغام می توانند مؤسسات، مقامات و ادارات دولتی، حامیان مالی، باشگاه ها، انجمن ها و سایر ارائه دهندگان غیرتجاری باشند. گروه هادی و کنترل در مورد اعضای جدید ائتلاف تصمیم می گیرد. اینها خود را در ائتلاف با یک توصیفی از خود نشان می دهند که در وب سایت AniKA نیز قابل مشاهده است.

همکاری ها

اتحاد AniKA با شرکت‌ها، کمپانی‌ها و بنیادهایی که از این ائتلاف حمایت می‌کنند وارد همکاری می‌شود. پیشنهادات آنها را می توان در وب سایت AniKA مشاهده کرد، اما آنها خودشان عضو اتحاد AniKA نیستند.