دریافت مجوز کار (برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا)

اینکه آیا شما اجازه کار در آلمان را دارید یا خیر، بستگی به اجازه اقامت شما دارد. اجازه اقامت در پاسپورت شما درج شده است و بسته به نوع مجوز اقامت، اجازه کار نیزمتفاوت است

  • شهروندان اتحادیه اروپا می توانند بدون اجازه قبلی در آلمان کار کنند، به دنبال کارباشند و یا به طور مستقل فعال باشند و خوداشتغالی داشته باشند.
  • اگر برای اجازه کار خود از طریق ویزا در کشور مبدا خود درخواست نکرده اید، باید درخواستی را به اداره اتباع خارجی در کارلزروهه ارسال کنید.

لطفاً از طریق شماره تلفن 115 و یا به صورت آنلاین از لینک زیر برای گرفتن نوبت قبلی اقدام کنید: www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminvereinbarung.de

کجا؟

Ausländerbehörde
Ordnungs- und Bürgeramt
Kaiserallee 8
76124 Karlsruhe
2 طبقه

چه مدارکی با خودم به همراه داشته باشیم؟

  • کارت شناسایی یا پاسپورت
  • تاییدیه ثبت نام از اداره شهروندان

چه چیزی دریافت می کنید؟

  • اجازه اقامت، مجوزاقامت حین انجام روند پناهندگی و یا گواهی های دیگر.

دفتر نمایندگی فدرال جهت اشتغال، اطلاعات مهمی را برای افرادی از خارج از کشور که می خواهند در آلمان کار کنند خلاصه کرده است: 

https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/voraussetzungen-arbeiten-in-deutschland