درخواست کمک هزینه مسکن

افراد کم درآمد می توانند برای دریافت کمک هزینه مسکن اقدام کنند. این یک کمک هزینه برای اجاره است.

نوبت دهی از طریق تماس تلفنی
شماره تماس: 27 64 133 0721 

کجا؟ Liegenschaftsamt
اداره املاک
هزینه مسکن Lammstraße 7a،
Rathauspassage
76133 Karlsruhe
طبقه 2

چه چیزهایی را با خود به همراه داشته باشید؟

  • گذرنامه یا کارت شناسایی
  • مدرکی برای اثبات درآمد برای همه اعضای خانواده
  • سند اجاره (قرارداد اجاره)

چه چیزی دریافت می کنید؟

  • تایید دریافت کمک هزینه مسکن / رد دریافت کمک هزینه مسکن (لطفا آن را نگه دارید)