Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Hiphop-Empowerment-Workshop для підлітків

Thursday, 30 June 2022
30.06.-02.07.22 ,16:00-19:00

Ти інший, коло­ри­тний і гучний? Вас цікав­лять такі теми, як расизм, гомо­фо­бія та сексизм?
Тоді ви при­йшли в потрі­бне місце!

За під­трим­ки репе­ра Migerra тема бороть­би з дис­кри­мі­на­ці­єю буде обго­во­ре­на та опра­цьо­ва­на в реп-ліри­ці. Запро­шу­є­мо всіх моло­дих людей, які цікав­ля­ться цією темою та люблять бути музи­чно активними!

Реє­стра­ція за адре­сою: n.arndt@stja або Whatsapp: 017634394926

Фла­єр для заван­та­же­н­ня

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Noomi Arndt
Jugendhaus LaVie
Ettlinger Str/ 9, 76137 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.