Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (7/7)

1001 ніч – тепер також араб­ською, укра­їн­ською та англійською

Thursday, 8 December 2022
арабська
Friday, 23 December 2022
арабська
Sunday, 1 January 2023
арабська
Friday, 23 December 2022
англійська
Sunday, 1 January 2023
англійська
Sunday, 18 December 2022
українська
Sunday, 25 December 2022
українська

1001 ніч: Чарів­ні істо­рії для всі­єї роди­ни – тепер також араб­ською, укра­їн­ською та англійською

Про­по­зи­ція бага­то­мов­но­го теа­тру з суб­ти­тра­ми араб­ською, англій­ською, укра­їн­ською — «1001 ніч» для всі­єї роди­ни в гру­дні та січні.

Від 6 років

Наша різдвя­на каз­ка «1001 ніч» від JUNGEN STAATSTHEATER стар­тує в гру­дні та січні в Кон­цер­тній залі. Окрім бага­тьох шкіль­них вистав, про­по­ну­є­мо дев’ять разів для всі­єї родини!

У вибра­ні дати «1001 ніч» буде пред­став­ле­но з суб­ти­тра­ми араб­ською (8 гру­дня / 23 гру­дня / 1 січня), англій­ською (23 гру­дня / 1 січня) та укра­їн­ською (18 гру­дня / 25 гру­дня) . Таким чином ми хоче­мо спри­я­ти біль­шій куль­тур­ній уча­сті та залу­чен­ню та може­мо запро­по­ну­ва­ти сім’ям з мігра­цій­ною істо­рі­єю та іммі­гран­там про­по­зи­цію куль­тур­ної про­гра­ми під час кані­кул та різдвя­них канікул.

про­гра­ма

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною
Badisches Staatstheater Karlsruhe
Hermann-Levi-Platz 1, 76137 Karlsruhe

Організатор