Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Іспан­ський фільм “Oscuro y Lucientes”

Friday, 21 October 2022
18:00

Іспан­ський фільм “Oscuro y Lucientes” 2018 року з суб­ти­тра­ми. Три­ва­лість 83 хв
Після цьо­го Німе­цько-іспан­ське това­ри­ство запро­шує сво­їх чле­нів на зати­шну зустріч за тапас і вином у фойє Синематеки.

Кон­спект
«Oscuro y Lucientes» — це істо­рія про смерть Фран­сі­ско де Гойї і Лусьєн­те­са. Помер під час сво­го фран­цузь­ко­го вигна­н­ня в 1828 році, його тіло було похо­ва­но на місце­во­му кла­до­ви­щі в Бор­до. Ніхто з Іспа­нії, навіть його роди­на, не вима­гав його тіла. Мину­ли деся­ти­лі­т­тя, поки іспан­ський кон­сул у Бор­до випад­ко­во зна­йшов моги­лу худо­жни­ка, що пере­тво­ри­ла­ся на руїни.

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною

Організатор