Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Інфор­ма­цій­на подія Папе­ро­ва промисловість

Wednesday, 28 February 2024
14:00 - 17:00

Інфор­ма­цій­ний захід
Папе­ро­ва промисловість

Ласка­во про­си­мо до папе­ро­вої промисловості!
Ви захо­плю­є­те­ся техно­ло­гі­я­ми, люби­те пра­цю­ва­ти само­стій­но і люби­те виклики?
Ви також шука­є­те висо­ко­опла­чу­ва­ну робо­ту в пер­спе­ктив­ній та стій­кій галузі?
Тоді при­ходь­те і при­єд­нуй­тесь до нас!

Ми нада­мо вам інфор­ма­цію про можли­во­сті навча­н­ня, пра­це­вла­шту­ва­н­ня та заро­бі­тку в целю­ло­зно-папе­ро­вій промисловості.

Спів­ро­бі­тни­ки цих ком­па­ній з нетер­пі­н­ням чека­ють на ваше запитання:

  • Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH
  • Glatfelter Gernsbach GmbH
  • Casimir Kast Verpackung und Display GmbH
  • Katz GmbH & Co.
  • Maxauer Papierfabrik GmbH
  • MM Gernsbach GmbH

У вас є запитання?
Тоді зате­ле­фо­нуй­те нам за номе­ром (49) 7224 6401–120/121
Ми з нетер­пі­н­ням чека­є­мо на зустріч з вами!

Фла­єр та інструкція

Цільова група: (Для всіх, особливо для біженців та людей з міграційним минулим)
Ця подія є безкоштовною
Papierzentrum
Scheffelstraße 29 / Stadtbahn (S8, RB41), 76593 Gernsbach

Організатор