Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Чита­н­ня іспан­ських газет і журналів

Saturday, 5 November 2022
15:00 - 16:30

Чита­н­ня іспан­ських газет і журналів

Ми зустрі­ча­є­мось у нашо­му офі­сі в IBZ і читаємо/обговорюємо ста­т­тю на акту­аль­ну тему іспан­ською (мов­ний рівень A2). Будуть пода­ні кава та печиво.
Реє­стра­ція (e‑mail, пошта, теле­фон) є обов’язковою, оскіль­ки кіль­кість уча­сни­ків обме­же­на до 5 осіб.

Ціна за осо­бу ( не уча­сник ): 3,00 €

Ціна за осо­бу ( уча­сни­ка ): 1,50 €

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною
Daniel Hassel
ibz — Büro der DSG im 3. OG
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

Організатор