Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Расизм у нас — визна­йте і дійте про­ти нього!

Thursday, 17 March 2022
15:30 - 18:00

Расизм має місце скрізь. Часто люди також несві­до­мо й ненав­ми­сно діють расист­ськи­ми або вико­ри­сто­ву­ють расист­ські заува­же­н­ня. Але чому це від­бу­ва­є­ться? І що кожен із нас може зро­би­ти про­ти цьо­го? Які тер­мі­ни є расист­ськи­ми? Які тер­мі­ни я можу вико­ри­сто­ву­ва­ти замість них? Зав­дя­ки інте­р­актив­но­му вне­ску Марії Жаклін Діас дос Сан­туш, тре­не­ра з осві­тньої робо­ти та різно­ма­ні­тно­сті, що кри­ти­чно став­ля­ться до раси­зму, ви отри­ма­є­те нову інфор­ма­цію, змо­же­те зами­сли­ти­ся над собою і, таким чином, більш усві­дом­ле­но роз­гля­да­ти цю тему. Реє­стра­ція на info@ibz-karlsruhe.de

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Internationales Begegnungszentrum Karlsruhe e.V.
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.