Пропозиції

Пропозиції

Розір­ва­н­ня дого­во­ру орен­ди та втра­та житла

Понеділок 08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Вівторок 08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Середа 08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Четвер 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
П'ятниця 08:00 - 12:00

Розір­ва­н­ня дого­во­ру орен­ди та втра­та житла

Що роби­ти?

Тут ви зна­йде­те важли­ву інфор­ма­цію на насту­пні теми:

  • Пові­дом­ле­н­ня про розір­ва­н­ня дого­во­ру оренди
  • Про­це­ду­ра виселення
  • Втра­та житла.


Інфор­ма­цій­ний лист

У час, коли досту­пне житло в дефі­ци­ті, важли­во, щоб ви не втра­ти­ли своє житло через пові­дом­ле­н­ня про розір­ва­н­ня дого­во­ру орен­ди або позов про виселення.
Якщо немає аль­тер­на­тив­но­го житла, розір­ва­н­ня дого­во­ру про орен­ду квар­ти­ри або висе­ле­н­ня озна­чає гли­бо­кий роз­рив у вашо­му жит­ті та загро­зу для існування.
У бага­тьох випад­ках втра­ті житла можна запо­біг­ти, якщо дія­ти вча­сно і від­сто­ю­ва­ти свої права.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Informations- und Anlaufstelle
Fachstelle Wohnungssicherung / Sozial- und Jugendbehörde
Ernst-Frey-Straße 10, 76135 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.