Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (2/2)

Поча­ток: Бізнес-лабо­ра­то­рія від SINGA

Friday, 2 February 2024
18:00 до
Sunday, 4 February 2024
12:00

Поча­ток: Бізнес-лабо­ра­то­рія від SINGA

Ви нещо­дав­но при­їха­ли до Німеч­чи­ни і хоче­те від­кри­ти вла­сну спра­ву? Бізнес-лабо­ра­то­рія буде під­три­му­ва­ти вас з 2 люто­го 2024 року!
Тут ви змо­же­те навча­ти­ся у досвід­че­них мен­то­рів та успі­шно роз­ви­ва­ти свій про­ект. Бонус: спіл­ку­ва­н­ня з інши­ми заснов­ни­ка­ми, які пере­бу­ва­ють у такій самій ситу­а­ції, що й ви.
Про­тя­гом 4 міся­ців Бізнес-лабо­ра­то­рія про­по­нує вам:
Онлайн вор­кшо­пи з експертами,
🚀 інди­ві­ду­аль­ні консультації,
події спіль­но­ти та спе­ці­аль­ні про­по­зи­ції від наших партнерів.
Тож ви біль­ше ніко­ли не буде­те само­тні­ми на шля­ху до самозайнятості!
👉 Пода­ти заяв­ку ЗАРАЗ без­ко­штов­но: https://singabusinesslab.de/business-lab-programm/

Фла­єр

Цільова група: (Жінки та чоловіки-іммігранти, які мають бізнес-ідею)
Ця подія є безкоштовною

Організатор