Пропозиції

Пропозиції

Між­на­ро­дна зустріч матерів

Понеділок 11:30
Вівторок 11:30

у шко­лі Песта­лоц­ці у Дурласі

Кафе-зустріч для мате­рів орі­єн­то­ва­не на всіх мам із шко­ли Песта­лоц­ці у Дур­ла­сі (догляд за дітьми про­тя­гом цьо­го часу гарантовано).

Мате­рі мають можли­вість обмі­ню­ва­ти­ся іде­я­ми з інши­ми мате­ря­ми, кори­сту­ва­ти­ся про­по­зи­ці­я­ми щодо допо­мо­ги в інте­гра­ції, а також мов­ни­ми та орі­єн­та­цій­ни­ми курсами.

 

Листів­ки для заван­та­же­н­ня

 

 

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Firdevs Kaplaner
Pestalozzischule in Durlach
Bleichstr. 9, 76227 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.