Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Між­на­ро­дний дитя­чий фестиваль

Sunday, 23 April 2023
14:00

Між­на­ро­дний дитя­чий фестиваль

Дуже ціка­ва між­куль­тур­на про­гра­ма. До“Türkischer Elternverein” при­єд­на­є­ться бага­то різних асо­ці­а­цій Карл­сруе з дитя­чи­ми про­гра­ма­ми у вигля­ді сце­ні­чних шоу, тан­цю­валь­них висту­пів, хоро­вої музи­ки та бага­то іншого.

Цільова група: ,
Ця подія є безкоштовною
Filiz Sofyali
Rheinstrandhalle Karlsruhe
Lindenallee 12, 76189 Karlsruhe

Організатор