Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Кулі­нар­ний діа­лог про­ти расизму

Friday, 24 March 2023
17:00 - 22:00

У п’я­тни­цю, 24 бере­зня, у вели­кій залі ibz в рам­ках Тижнів про­ти раси­зму від­бу­де­ться захід “Кулі­нар­ний діа­лог про­ти раси­зму”, орга­ні­зо­ва­ний Freunde für Fremde. Для уча­сті у захо­ді необ­хі­дно заре­є­стру­ва­ти­ся за теле­фо­ном 0721 84341 або на сай­ті freunde.fuer.fremde@gmx.de. Також в рам­ках Тижнів про­ти раси­зму Freunde für Fremde про­ве­де захід “Mischt euch ein — Geflüchtete berichten mit engagierten Karlsruhern*innen, durch sie einen Ausbildungs- bzw. ein Arbeitsplatz gefunden haben” у четвер, 30.03.2023, о 19:00 у вели­кій залі ibz.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
ibz — Karlsruhe (im großen Saal)
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

Організатор