Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Кра­ї­ни Люди Делі­ка­те­си- Сенегал

Saturday, 19 November 2022
ab 16:00

Кра­ї­ни Люди Делі­ка­те­си- Сенегал

Цьо­го вечо­ра ви може­те насо­ло­ди­ти­ся меню із Сене­га­лу, при­го­то­ва­ним неве­ли­кою гру­пою під керів­ни­цтвом Бет­ті Шин­длер. Куха­рі вечо­ра будуть раді сиді­ти з вами за сто­лом, їсти, пити і гово­ри­ти про їжу, кулі­на­рію, Сене­гал або бага­то інших тем.
Вечір супро­во­джу­ва­ти­ме музи­ка із Сене­га­лу. Чекай­те натхнен­но­го вечо­ра пре­кра­сних насолод.

Реє­стра­ція в роз­ді­лі Кра­ї­ни Люди Делі­ка­те­си — Сене­гал (vhs-karlsruhe.de)

16:00 | Кулі­нар­ний клас

19:00 | Вече­ря з музи­кою з Сенегалу

Вар­тість уча­сті: 25 євро

Спів­пра­ця в рам­ках навчаль­но­го кам­пу­су з KONS, ibz та VHS

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною
ibz — EG, Großer Saal 
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

Організатор