Пропозиції
Пропозиції

Кон­суль­та­цій­ний центр profamilia Карлсруе

Понеділок 09:00 - 10:00 / 15:00 - 18:00
Вівторок 09:00 - 10:00
Середа 09:00 - 12:00
Четвер 15:00 - 16:00
П'ятниця 09:00 - 12:00

Про­фа­мі­лія Карлсруе

У вас є пита­н­ня про вагі­тність, сексу­аль­ність, пар­тнер­ство чи батьків­ство? У pro familia ви отри­ма­є­те про­фе­сій­ну, кон­фі­ден­цій­ну кон­суль­та­цію. Ваші пра­ва сто­ять на пер­шо­му місці в нашій роботі.

Ми хоче­мо, щоб усі люди мали можли­вість жити сво­їм сексу­аль­ним жит­тям у спо­сіб, який вони самі визна­чи­ли, і віль­но вирі­шу­ва­ти, чи ста­ва­ти їм батьками.

Кон­суль­та­цій­ні послуги

 • Кон­суль­ту­ва­н­ня щодо кон­флі­ктів під час вагітності
 • Соці­аль­не юри­ди­чне консультування
 • Меди­чне консультування
 • Моло­ді­жна консультація
 • Ста­те­ве виховання
 • ЛГБТТІК* кон­суль­ту­ва­н­ня
 • Сексу­аль­ність і…
 • Псих. кон­суль­ту­ва­н­ня
 • Посе­ре­дни­цтво
 • Юри­ди­чна інформація
 • бажа­н­ня мати дітей
 • Сімей­на акушерка
 • Кру­глий четвер
 • “Живіт до живота”
 • Ста­те­ве вихо­ва­н­ня в поча­тко­вій школі
 • Від­прав­на точка — мате­рин­ська кав’ярня
 • Пого­во­ри­мо про…
 • Юри­ди­чна кон­суль­та­ція для оди­но­ких (май­бу­тніх) матерів

 

Цільова група: дорослі
Ця подія є безкоштовною
Beratungsstelle Karlsruhe
profamilia Karlsruhe
Leopoldstraße 5, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.