Пропозиції

Пропозиції

Зимо­ва ігро­ва кімната

У холо­дну пору року в дітей лиша­є­ться мен­ше можли­во­стей для ігор поза домом. Після пере­р­ви, викли­ка­ної пан­де­мі­єю, з 8­-го листо­па­да 2021 року коман­да феде­раль­ної про­гра­ми «Kita-Einstieg: Build Bridges in Early Education» у Карл­сруе зно­ву орга­ні­зо­вує зимо­ву SPIELZIMMER. Тут діти можуть гра­ти з батька­ми та одне з одним. Батьки можуть зустрі­ча­ти­ся з інши­ми батька­ми та нала­го­джу­ва­ти кон­та­кти й обмі­ню­ва­ти­ся іде­я­ми. Про­тя­гом цьо­го часу фахів­ці «Kita-Einstieg» про­кон­суль­ту­ють Вас щодо можли­во­стей догля­ду за дітьми.

Зимо­ва ігро­ва кім­на­та Нордштадту:

По поне­діл­ках з 8­-го листо­па­да 2021 року по 28те бере­зня 2022 року

Центр ден­но­го догля­ду, Род-Айленд-Аллеє, 76149 Карлсруе

з 9:30 до 11:30

Теле­фон: 0151 11413992
Еле­ктрон­на пошта: brueckenbauen@sjb.karlsruhe.de

Норд­штадт: Пла­каткар­тка

Зимо­ва ігро­ва кім­на­та Зюдштадту:

По вів­тор­ках з 9‑го листо­па­да 2021 року по 29те бере­зня 2022 року

з 9:30 до 11:30

Центр для дітей та моло­ді, Augartenstrasse 21, 76137 Karlsruhe

Теле­фон: 0177 2881128 та 0171 1845349

Еле­ктрон­на пошта: brueckenbauen@allerheiligen-ka.de,

silke.teltscher@reha-suedwest.de

Südstadt: пла­каткар­тка

 

Цільо­ва гру­па: діти

Цей захід без­ко­штов­ний для дітей віком від 1 до 6 років

 

 

Цільова група: (Для дітей віком від 1 до 6 років)
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.