Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Жіно­чий ранок до Між­на­ро­дно­го жіно­чо­го дня 2024

Sunday, 10 March 2024
11:00 - 14:00

Жіно­чий ранок до Між­на­ро­дно­го жіно­чо­го дня 2024

“Біль­ше, ніж сума його частин” — девіз цьо­го­рі­чно­го жіно­чо­го ранку.

Рів­ні пра­ва закрі­пле­ні в Кон­сти­ту­ції Німеч­чи­ни вже 75 років. Жін­ки в усьо­му сві­ті та в Карл­сруе боро­ли­ся за свої пра­ва ще дов­ше. Зно­ву і зно­ву дово­ди­ться, що разом ми може­мо досяг­ти наба­га­то біль­шо­го! Ця сила також буде від­чу­тна, коли різно­ма­ні­тні жіно­чі іні­ці­а­ти­ви в Карл­сруе пред­став­лять себе, свою робо­ту та свої цілі на сце­ні та на інфор­ма­цій­но­му рин­ку 10 березня.

Яскра­ва про­гра­ма “Жіно­чо­го ран­ку 2024” про­по­нує бага­то часу для обмі­ну дум­ка­ми, нала­го­дже­н­ня кон­та­ктів та куль­тур­но­го від­по­чин­ку, а також імпуль­си від “Котя­чих дзвін­ків” у Карлсруе.
З нетер­пі­н­ням чекай­те на показ афри­кан­ської моди та музи­чний виступ лес­бій­сько­го хору Карл­сруе “Die WEIBrations”.

Ми з нетер­пі­н­ням чека­є­мо на зустріч з вами, зна­йом­ства та роз­мо­ви за сніданком.

👉 Вхід о 10.30 ранку

🔖 кви­тки можна при­дба­ти в Tollhaus.
Попе­ре­днє бро­ню­ва­н­ня: : 13,00 / піль­го­вий 8,00 / вкл. сніданок
Вели­ка зала — сидя­ча, віль­ний вибір місць

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.