Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Доку­мен­таль­ний фільм “Acasă” (Вдо­ма)

Saturday, 25 March 2023
17:30 Uhr

Доку­мен­таль­ний фільм “Acasă” (Вдо­ма)

Фільм вийде на екра­ни 25 бере­зня 2023 року о 17:30 у кіно­те­а­трі Карлсруе

Режи­сер: Раду Чор­ні­чук, Руму­нія 2020 | 86 хв. | ОМУ

Кви­ток: 8€

Опис:
У дикій місце­во­сті Буха­рест­ської дель­ти, за око­ли­ця­ми мега­по­лі­су, сім’я живе в уса­мі­тне­ній гар­мо­нії з при­ро­дою вже більше
само­тня гар­мо­нія з при­ро­дою, в само­ро­бній хати­ні на бере­зі, від­ва­га перед суво­рим, бай­ду­жим сере­до­ви­щем, лов­ля риби голи­ми рука­ми і слі­ду­ва­н­ня ритму пір року.

Але коли місто вирі­шує ого­ло­си­ти цю тери­то­рію най­біль­шим при­ро­дним пар­ком в ЄС, ена­чів при­му­со­во пере­се­ля­ють. Сім’я вирі­шує не від­да­ва­ти свій буди­нок без бою.

Дебю­тний пов­но­ме­тра­жний фільм режи­се­ра Раду Чор­ні­чу­ка, від­зна­че­ний наго­ро­да­ми, роз­по­від­ає захо­плю­ю­чу істо­рію про те, як збі­дні­ла сім’я не змо­гла боро­ти­ся за свою вла­сну вер­сію свободи.

Філь­ми демон­стру­ю­ться мовою ори­гі­на­лу з німе­цьки­ми суб­ти­тра­ми (за наявності)

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор