Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (5/5)

Без­ко­штов­ні кур­си ката­н­ня на роли­ко­вих ковзанах

Thursday, 6 June 2024
Скейтплощадка Durlach-Aue (Killisfeld, Fiduciastraße)
Thursday, 13 June 2024
Скейт-платформа Європахалле (Vorplatz)
Thursday, 20 June 2024
Скейтплац Грюнветтерсбах (Тюрінгерштрассе)
Thursday, 27 June 2024
Skateplatz Daxlanden (Vorderstraße, Daxlander Straße)
Thursday, 4 July 2024
Скейт-платформа Оберрройт (на Баденіаплац)

Кур­си з інстру­кто­ром для поча­тків­ців та досвід­че­них фігуристів

Без­ко­штов­не тре­ну­ва­н­ня Inline для дітей віком від… Від 5 до 10 років. Без­ко­штов­но. В рам­ках про­гра­ми “Соці­аль­на про­гра­ма через спорт” у спів­пра­ці з “Карос Інлайн Академією”

На п’я­ти ков­за­няр­ських май­дан­чи­ках у різних части­нах міста діти та під­лі­тки в ігро­вій фор­мі вча­ться руха­ти­ся разом з доро­сли­ми. Fortgeschrittene bekommen die Gelegenheit, Ihre Sicherheit und Technik zu verbessen, bis hin zum Fahren über diverse Rampen.

🕒 Заня­т­тя про­хо­дять з 15:00 до 17:00

Ході­мо з нами:
🛼 Роли­ко­ві ков­за­ни, шолом, нако­лін­ни­ки, нало­кі­тни­ки та захист для зап’ясть.
Від­су­тнє обла­дна­н­ня можна без­ко­штов­но пози­чи­ти під заста­ву (на місці).

❗ Участь без пов­но­го захи­сно­го спо­ря­дже­н­ня неможлива!
Реє­стра­ція на курс не обов’яз­ко­ва, якщо вам потрі­бне обла­дна­н­ня, будь ласка, наді­шліть листа на еле­ктрон­ну адре­су: sport@sus.karlsruhe.de
☔ У разі дощу курс не проводитиметься!

Інстру­ктор навчить вас роби­ти пер­ші кро­ки на скей­ті, пра­кти­ку­ва­ти без­бо­лі­сне паді­н­ня, без­пе­чне галь­му­ва­н­ня та їзду по пан­ду­сах. Також є пора­ди та під­каз­ки з ков­за­на­ми та про ковзани.

Цільова група: дітей
Ця подія є безкоштовною

Організатор