Пожер­твуй­те

Ми буде­мо дуже раді, якщо ви під­три­ма­є­те нашу робо­ту пожер­твою. До 200 євро вау­чер на пере­каз визна­є­ться пода­тко­вою слу­жбою як кви­тан­ція. Крім того, ми з раді­стю наді­шле­мо вам кви­тан­цію про пожер­тву, якщо ви вка­же­те свою адре­су разом із переказом.

Sparkasse Karlsruhe
IBAN: DE54 6605 0101 0010 0940 84
BIC: KARSDE66XXX
Кен­ворт АніКА